Paraffine inbedmethode volgens Dr. Heinz Streble.

1.   Materiaal fixeren in FAA of in Bouin    24 uur
2.   Alkohol 90%                                    24 uur
3.   Alkohol 90%                                    24 uur
4.   Alkohol 90%                                    24 uur
5.   Isopropyl alkohol 100%                    24 uur
6.   Isopropyl alkohol 100%                    24 uur 
7.   1-Butanol                                        24 uur
8.   1-Butanol                                        24 uur
9.   1-Butanol                                        24 uur
10. 1-Butanol                                        24 uur
11. Paraffine (smeltpunt 56-58°C)           24 uur
12. Paraffine                                         24 uur
13. Paraffine (geen butanollucht meer waarneembaar)  24 uur
14. Paraffine                                         24 uur
15..Blokken gieten

Malletjes maken van aluminiumfolie en voor het gieten op een warmhoudplaatje zetten bij 38-40°C
Object vanuit de paraffine in de mal doen en positioneren, vervolgens de mal opvullen met verse paraffine tot hij helemaal vol is.
Alles snel afkoelen gedurende één uur in de koelkast.
Aluminium folie verwijderen en object voorzien van etiket.
Voor het snijden paraffine blokje op houten blokje zetten en etiket opplakken.


Het opplakken van paraffinecoupes.

Paraffinecoupes blijven pas dan op het objectglas plakken, als deze volledig schoon en vetvrij is.
Voor een hechting tussen coupe en object wordt een schoon objectglas van een dunne laag  kleefstof voorzien.
Hieronder volgen een paar van deze kleefstoffen.

1. Eiwit-glycerine volgens Mayer
    Hiervan slechts een zeer dunne laag aanbrengen.
    Het beste is als men het in verse toestand gebruikt, na één maand heeft dit middel 
    reeds een deel van de kleefkracht verloren, na 6 maanden is het meestal
    onbruikbaar.
    De zo behandelde objectglaasjes zijn nu geschikt om de coupes die van te voren
    in een warmwaterbad (45°C) zijn gestrekt, op te plakken.
    Het water uit dit bad moet gekookt zijn zodat er geen luchtbellen meer in
    voorkomen.
    Als de coupes zijn opgeplakt moeten ze worden gedroogd bij 40-45°C in een
    warmtekastje.

 

2. Opplakken zonder kleefstof.
    Hiervoor moeten de objectglaasjes zeer schoon en vetvrij zijn, anders zal de
    coupe niet  hechten.
    De coupes worden wederom gestrekt in een warmwaterbad en vervolgens
    opgetrokken op een zeer schoon objectglas. Belangrijk is dat de coupes volkomen
    zijn gestrekt, anders laten ze later als nog los.
    Niet alle coupes kunnen zo behandeld worden. Zo zwemmen b.v coupes
    behandelt met chroom of houtrijke coupes met grote waarschijnlijkheid bij de
    hierna volgende behandelingen in de verschillende vloeistoffen weg.

3. Glycerine-gelatine.
    Dit middel kan ook dienen om coupes op te plakken.
    Hiervoor moet een schoon objectglas worden gebruikt, waarop een klein beetje
    glycerine-gelatine wordt gesmolten en wordt uitgestreken zoals bij een uitstrijkje
    gebruikelijk is.
    De juiste dikte moet uitgeprobeerd worden, maar vooral niet een te dikke laag
    nemen.
    Nadat de coupes in een warmwaterbad zijn gestrekt worden ze op een
    objectglaasje getrokken en vervolgens gehard in een bakje met formaline 4%. De
    dampen harden de glycerine-gelatine en de coupe zit vast.
    Deze omslachtige methode wordt echter niet veel gebruikt..

4. Houtlijm oplossing 10%
    Van een gewone tube of potje houtlijm wordt met gedestilleerd water een
    oplossing van 10% gemaakt. Van deze oplossing neemt men een paar druppeltjes
    en doe deze op een objectglaasje. Doe er nu een ander objectglaasje op en druk
    de beide glaasjes samen, zo ontstaat er een heel dunne laag, trek nu de beide
    glaasjes van elkaar af en laat ze drogen bij 40-45°C in een warmtekastje
    gedurende een paar uur.
    Ook hier geldt dat de coupes volkomen gestrekt moeten zijn voor ze opgetrokken
    worden op een objectglas, anders laten ze later gegarandeerd los.

 

Het verwerken van paraffine coupes

Procedure:
 1 . Paraffine verwijderen met rotihistol    10 min
 2 . isopropylalkohol 100%                       2 min
 3 . Isopropylalkohol    70%                     2 min
 4 . Isopropylalkohol    30%                     2 min
 5 . Aquadest                                          2 min
 6 . Kleuren met Etzold                            5 min
 7 . Uitwassen met aquadest                 1-2 min
 8 . Differentiëren in alkohol 96%
 9 .. Isopropylalkohol 100%                     1 min
10. Rotihistol                                         1 min
11.Insluitmiddel (Entallan, Numount, Canada balsem)

Bij het gebruik van Euparal kan stap 10 vervallen, er kan direct vanuit de isopropylalkohol worden ingesloten.