De Du Jardin-kleuring bestaat uit drie kleurstoffen nl
-Astrablauw
-Acridinerood
-Chrysoïdine
Twee delen acridinerood en één deel chrysoïdine worden samengevoegd tot één kleurstof.
Beide oplossingen zijn jarenlang houdbaar.

Resultaat:
Cellulose kleurt blauw
Houtstoffen kleuren van oranje naar diep rood
Celkernen rose tot rood
Chloroplasten lichtblauw
Zetmeel en andere reservestoffen zwart

De kleurprocedure gaat als volgt:
a. Bij handcoupes
-Coupes overbrengen van het fixeermiddel of bewaarmiddel via een aflopende
  alcoholtrap in gedestilleerd water
-Kleuren met astrablauw 2-5 min, afhankelijk van de dikte van de coupe
-Uitwassen met gedestilleerd water totdat er geen kleurstof meer uit de coupe komt
-Kleuren met acridine/chrysoïdine 5-10 min, afhankelijk van de coupedikte.
-Uitwassen met gedestilleerd water totdat er geen kleurstof meer uit de coupe komt.
-Differentiëren in alcohol 96%, hierbij opletten dat er niet teveel kleurstof wordt
 onttrokken, regelmatig controleren onder de microscoop of met een loep.
-Dan overbrengen in isopropylalkohol 1min.
-Insluiten in euparal, bij gebruik van een ander insluitmiddel moet de coupe eerst
 nog worden overgebracht in xylol of rothihistol.

b.Bij paraffine coupes
-Coupes deparaffineren en via een aflopende alcoholtrap overbrengen in
 gedestilleerd water.
-Kleuren met astrablauw 1-2 min, verder als bij handcoupes
-Kleuren met acridine/chrysoïdine 2-5 min, verder als bij handcoupes.

Astrablauw FM oplossing:
0,5 gram astrablauw FM, 100ml gedest.water, 2 gram wijnsteenzuur, 1 kristal thymol.

Acridinerood oplossing:
0,5 gram acridinerood, 5ml van een 5% waterige ammoniumaluinoplossing, 95 ml gedest.water, 0,5ml ijsazijn.

Chrysoïdine oplossing:
0,5 gram chrysoïdine, 5 ml van een 5% waterige ammoniumaluinoplossing, 95ml gedest.water, 0,5ml ijsazijn.