Voor vragen over het NGVM kunt u de secretaris mailen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Voor suggesties over deze site kunt u de webbeheerder mailen: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bijeenkomsten in duurzaamheidscentrum De Papaver Delft. Korftlaan 6, 2616 LJ Delft
Bereikbaarheid auto:
Afslag Delft (Ikea) op de A13. Gratis parkeren voor de deur.
Bereikbaarheid openbaar vervoer:
De Papaver is makkelijk bereikbaar met de bus. Ieder kwartier vanaf Station Delft, reistijd 10 minuten.
Bus 64 stopt voor de deur van De Papaver (halte ‘Kinderboerderij’); Bus 61 stopt op 2 minuten lopen
afstand, net onder het viaduct bij de Korftlaan (halte ‘Delftse Hout’).

Contactpersoon : W. van Egmond(voorzitter) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Locatie: D'n Aard
Adres: Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven
Aanvang: 19.30 uur  
Let op: De bijeenkomsten zijn meestal op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Contactpersoon : J. van de Sande This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Locatie: Natuurmuseum Fryslân
Adres:  Schoenmakersperk 2, 8911 EM Leeuwarden, Nederland
Bijeenkomsten in Natuurmuseum Fryslân en in de noordelijke natuur
Contactpersoon: R. van Wezel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die het NGVM verwerkt van haar leden en donateurs.
Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is de secretaris van het NGVM ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ).
In het kader van lidmaatschap of donateur worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
• voor- en achternaam
• adresgegevens
• telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s)
Deze gegevens worden gebruikt voor het verzenden van de Microwereld en om contact op te nemen over (bv) betaling van lidmaatschapsgelden en activiteiten van het NGVM.
Het NGVM verwerkt en bewaart de persoonsgegevens gedurende de duur van het lidmaatschappen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.
Ter bescherming van de persoonsgegevens heeft het NGVM passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. De persoonsgegevens zullen niet aan derden, noch aan andere NGVM leden worden verstrekt, tenzij met uitdrukkelijke toestemming.
Het NGVM maakt geregeld foto’s van leden bij bijeenkomsten. Deze foto’s worden nogal eens gepubliceerd op de website en sociale media. Indien u niet wilt dat een foto wordt gepubliceerd dan kunt u dat kenbaar maken bij het bestuur door een bericht te sturen naar  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. .
Via de secretaris kan elk lid indienen om zijn/haar persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Het NGVM zal het verzoek in behandeling nemen en binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
Ieder lid kan bezwaar maken tegen het bewaren van persoonsgegevens en het gebruik daarvan zoals hierboven aangegeven door contact opnemen met de secretaris.
Klachten over de wijze waarop het NGVM de persoonsgegevens verwerkt of verzoeken behandelt kunnen worden gericht aan de secretaris, evenals alle vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid.
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website en in de Microwereld bekend gemaakt.