Bijeenkomsten in duurzaamheidscentrum De Papaver Delft. Korftlaan 6, 2616 LJ Delft

Vrijdagavonden. Inloop en bijpraten: 20.00 uur. Start programma: 20.30 uur
Zaterdagmiddagen. Inloop en bijpraten: 13.30 uur. Aanvang programma: 14.00 uur.

Januari

Vrijdagavond 6           
Welkomstavond op nieuwe locatie. Rondleiding, uitleg, enz.

Zaterdagmiddag 21
Om te huilen
Maurice Mikkers vertelt en demonstreert z’n tranenproject.
Maurice was al een keer bij het NGVM te gast. Inmiddels heeft z’n techniek flinke sprongen gemaakt. Hij laat zien hoe hij onlangs z’n microscoop verder heeft aangepast om tranen nog beter in beeld te brengen. Na de pauze gaan we zelf huilen. Naar keuze met ui of met emotie. Op aanwijzing van Maurice kunnen onze geplengde en gekristalliseerde tranen met donkerveld gaan bekijken en fotograferen.
 Zie ook: http://www.nrc.nl/nieuws/2015/07/31/kunst-om-van-te-huilen-1521746-a452677

 Zie ook: http://www.dekennisvannu.nl/site/media/De-tranen-van-Dhr-Mikkers/5954

 

Februari

Vrijdagavond 3
Slijpplaatjes maken
Glastechnoloog Hans de Kruyk leert ons vanavond de techniek van het maken van slijpplaatjes waarmee een directe inkijk in een ver geologisch verleden krijgen. Na een introductie gaan we zelf met plakjes steen en slijppoeder aan de slag: op zoek naar geologische artefacten en fossielen.
 Zie ook: http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=568389

 Zondagmiddag 19
 WORKSHOP met publiek Papaver
 Preparaten maken van plantenstengels
 Uitleg, factsheets, met publiek snijden en kleuren en ingebedde preparaten meegeven als blijvend souvenir.

  

Maart

Vrijdagavond 3
Bewegende puddinkjes
Amoebe-kenner Ferry Siemensma wijdt ons in in de fascinerende wereld van de amoebe. Na een inleiding kunnen we zelf op zoek naar - zoals Siemensma ze zelf liefkozend noemt - ‘bewegende puddinkjes’.
 http://dekennisvannu.nl/site/artikel/De-amoeben-van-Dhr-Siemensma/7555

Zaterdagmiddag 18
Textielvezels herkennen
Marieke van Es is textielconservator in België. Ze laat zien hoe je uiteenlopende textielsoorten onder de microscoop kunt herkennen aan kenmerkende vezelstructuren. Na de pauze kunnen we zelf met lapjes en draadjes aan de slag. We brengen aan de hand van een sleutel vezels op naam en kunnen ze meteen inbedden als blijvend preparaat.

 

April

Vrijdagavond 7
Avondje techniek
Olympus-kenner Bernard Dijksma komt de relatie tussen objectieven en condensor verduidelijken. Iedereen weet wat een objectief en een condensor is. Maar hoe zitten ze nu precies in elkaar en hoe gaat het samenspel van objectieven en condensor nu exact in z’n werk? Bernard maakt het inzichtelijk.

Maandag 17
WORKSHOP met publiek Papaver
Plankton en andere waterorganismen uit het water rond de Papaver

  

Mei

Vrijdagavond 5
historische microscopie
Lesley Robertson, schatbewaarder van de Beijerinck-collectie (in het Science Centre Delft) en kenner van Antoni van Leeuwenhoek, vertelt over historische microscopen en belicht daarmee onder meer de befaamde Bleeker microscopen en de opkomst en neergang van microscopen met één lens.
Zie ook: https://delftschoolmicrobiology.weblog.tudelft.nl/author/Lesley-2/

Zaterdagmiddag 20
Elektronenmicroscopie
KAGM-lid Julien Debontridder heeft in het Vlaamse Tremelo diverse elektronenmicroscopen staan .Hij laat ons graag z’n apparatuur zien en legt uit hoe het werkt. Ook kunnen tevoren ingestuurde monsters bij hem onder de elektronenmicroscoop in beeld worden gebracht.
Dit wordt een dagtrip met carpoolen. Tremelo ligt tussen Antwerpen en Brussel in. Reistijd per auto vanaf Rotterdam 1 uur en 3 kwartier.
 Zie ook: http://www.pollendata.be/

  

Juni

Vrijdagavond 2
In het aquarium
Theo Fischer weet veel tropische aquaria en over alles wat groeit in deze aquatische glasbakken. Theo geeft hier een inleiding over en zoomt dan vooral in op de microscopische aspecten. Na de pauze kunnen we monsters uit het aquarium op aanwijzing van Theo nader gaan onderzoeken met de microscoop.

Zaterdag 3
Vennendag
De jaarlijkse vennendag georganiseerd door NGVM-Zuid in de omgeving van Eindhoven.

Zaterdagmiddag 24
Frank Van Campen
Histologische microscopie
Frank Van Campen (KAGM, maar ook NGVM) is bedreven in histologische microscopie. Zaterdagmiddag 24 juni komt hij naar De Papaver en heeft hij plakjes lever van een hangbuikzwijntje bij zich. Dat wil zeggen: in de sledemicrotoom gesneden en op objectglaasjes gemonteerd. Met chemicaliën en kleurstoffen kunnen we onder leiding van Frank deze bijzondere levercoupes afwerken tot een blijvend preparaat.

Frank heeft aanvullend nog iets bijzonders: levermonsters van een alcoholicus. Eveneens met paraffine op glaasjes gemonteerd en klaar om door ons verder te worden afgewerkt.
Aan dit histologische practicum gaat een uiteenzetting vooraf over de prepareermethode en over wat we kunnen zien aan de afgewerkte levercoupes.

 

 

Juli

Zaterdagmiddag 22
Historische microscopie
Bezoek aan het nieuwe museum van de Stichting voor Historische Microscopie van Dr. Koen Quint in Rijswijk
Zie ook: www.stichtinghistorischemicroscopie.nl

 

Augustus

Zondagmiddag 20
WORKSHOP met publiek Papaver
Vlinderschubjes
Samen met vlinderspecialist Bart Coppens kijken we naar vlinders, vlindervleugels, vlinderschubjes, poppen en vlindereitjes Vorm, aanhechting, kleuren en de manier waarop kleuren zijn opgebouwd, zeggen iets over de soort vlinders, maar ook over de leefwijze.
Zie ook Bart Coppens op Facebook           .

 

September

Vrijdagavond 1 
Confocaal of forensisch
- avond over confocale microscopie (onder voorbehoud)
- avond over forensische microscopie, begeleid door het Nederlands Forensisch Instituut (onder voorbehoud)

Zaterdag 16
De Groote Bedelaar
Hele dag in het Limburgse Haelen

Op 16 september zijn de leden van drie NGVM-locaties en het KAGM uitgenodigd voor de Groote Bedelaar-dag.

Willem Cramer (NGVM-zuid en KAGM), Maria van Herk (NGVM-noord) en Dora De Cremer (KAGM) zijn met een bijzonder project bezig: De Groote Bedelaar. Het gaat om een onberoerd ven op het landgoed De Bedelaar in Haelen (Limburg). Gedrieën brengen ze de biotoop van dit bijzondere ven in kaart en verkennen ze microbiologische diversiteit. Dit leidt tot een unieke film over de hydrologie in dit ven. In september is de film klaar.
Het programma:
- Rondleiding over de Groote Bedelaar met het ven De Bedelaar
- Presentatie over de cultuurhistorie en de natuur van het Leudal
- Presentatie over hydrobiologie en de projectresultaten
- Video over het microleven in het ven De Bedelaar
- Watermonsters microscoperen

  

Oktober

Vrijdagavond 6
Zand met microfossielen
Glastechnoloog en zandkenner Hans de Kruyk heeft het vrijdagavond 6 oktober over bijzonder zand, zoals zware mineralen in Noordzee-zand,  Saharazand en in Nederland verborgen zand in de Zuid-Limburgse mergel. Dat verborgen zand in de Zuid-Limburgse mergel is nog niet eerder onderzocht. Hans neemt er monsters van mee, zodat we daar ter plekke preparaten van kunnen maken. Dat kan heel interessant zijn, want er zitten mineralen en verkiezelde microfossielen (foraminiferen) in..

Zondagmiddag 15
WORKSHOP met publiek Papaver
Konijnenkeutels
Twee weken voorafgaand aan deze workshop kunnen mensen konijnenkeutels inleveren. Die laten we vervolgens twee weken rijpen in vochtig gehouden petrischaaltjes. Op de dag zelf kunnen mensen de resultaten onder stereo en doorlicht bekijken en vertellen NGVM-leden wat er allemaal op de keutels groeit en bloeit.

 

November

Vrijdagavond 3
Henk Lubberding
Afvalwater-expert Henk Lubberding gaat in op de wondere wereld van de cyanobacteriën. Ook belicht hij de relatie tussen cyanobacteriën en afvalwater.

Zaterdagmiddag 18

Raadselfossiel Prototaxites

Kenner van de paleobotanie Hans Steur gaat in op het 400 miljoen jaar oude raadselfossiel Prototaxites. Is deze stam van soms wel 8 meter een alg of en zwam of een korstmos? Microscopische preparaten moeten duidelijkheid brengen. Ook andere raadselachtige fossielen komen aan de orde. Met monsters om ter plekke nader te bestuderen.
Zie ook: www.fossieleplanten.nl

  

December

Vrijdagavond 1
Jaarvergadering en rommelmarkt.

Zaterdagmiddag 16
Bodemecologie
Wim van Egmond vertelt over het bodemecologie-project dat hij samen met de Universiteit Wageningen doet en laat ook nieuwste timelapse-filmpjes zien van de processen die zich onder de grond afspelen.