Locatie: Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2 in Leeuwarden. Tenzij anders vermeld.

Inlichtingen : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Datum

Spreker/begeleider

Onderwerp

21 jan Wiesle Spijktra-Scholten

 Braakballen onder de microscoop

Wiesje beschikt door haar werkzaamheden voor de kerkuilen-werkgroep over braakballen van uilen. Op 21 januari gaan we braakballen uitpluizen en bestuderen onder zowel de stereomicroscoop (voor de grove delen) als doorlichtmicroscoop voor ingrediënten van deze braakballen die bij de gemiddelde pluis-sessie niet aan de orde komen.

 

 4 feb Peter Koomen

Spinnenonderzoek

Peter Koomen, conservator van het Natuurmuseum Friesland en spinnendeskundige, geeft een lezing over het herkennen en onderscheiden van soorten aan de hand van genitaliën-onderzoek. In het practicumdeel gaan we zelf op onderzoek. De inzet van een goede stereomicroscoop die 40 keer vergroot is onontbeerlijk.

15 apr

Vroeg beginnen: 12.00 uur

René van Wezel

Onder leiding van René van Wezel, fytoplankton monsteren in de Lewenborgse vennen (Groningen) en aansluitend de vangst bestuderen in het Le Roy Huis: http://www.leroy-groningen.nl

6 mei

Vroeg beginnen: 12.00 uur

René van Wezel

Bijzonder pinetum-materiaal bewerken

Onder leiding van René van Wezel, bezoek aan het Groninger pinetum Quatrebas en verwerking van pinetum-materiaal tot preparaten in het Le Roy Huis
http://www.leroy-groningen.nl

 7 okt  Wil Leurs Op de bekende zolder van het Natuurmuseum Friesland in Leeuwarden geeft Wil Leurs een practicum over veenmossen (Spaghnum). Aan de hand van de takbladen-structuur (prachtige vormen) zijn onder de stereomicroscoop verschillende soorten te herkennen. Leerzaam, want voor de leek is veenmos gewoon veenmos.