Vrijdagavonden. Inloop en bijpraten: 20.00 uur. Start programma: 20.30 uur
Zaterdagmiddagen. Inloop en bijpraten: 13.30 uur. Aanvang programma: 14.00 uur.

 

Vrijdag 11 januari:  Fotografie en film
De leden nemen de eigen cameraopstelling mee en vertellen en stellen vragen hierover. Enkele specialisten van binnen de vereniging geven advies.

Zonadag 27 januari:   Publieksworkshop Papaver

Vrijdag 15 februari:   Fluorescentie microscopie
Lezing door sprekers van binnen de vereniging.

Zaterdag 2 maart:   Eigen werk
De leden laten elkaar voorbeelden zien (in algemene zin) uit hun eigen werk. De leden worden daartoe uiteraard tijdig uitgenodigd en er zullen vooraf enkele leden worden verzocht gangmaker te zijn

Vrijdag 15 maart:   Mossen
Jan Kersten analyseert mossen in zijn presentaie. Gevolgd door het bekijken van mossen onder de microscoop.

Zaterdag 6 april:   Planten anatomie
Lezing over bijzondere cellen van planten (idioblasten) b.v. verschillende kristallen (polarisatie), huidmondjes etc. door een spreker, liefst van binnen de vereniging, gevolgd door het maken/ bekijken van preparaten.

Vrijdag 19 april:   Vijfluik
Piet Elenbaas en het vijfluik over de ontstaansevolutie van planten. Dit keer deel 3: Varens, onbedektzadigen en bedektzadigen. Focus ligt daarbij op de ontwikkeling van nieuwe exemplaren via sporen en prothallia.

Zondag 12 mei:  Publieksworkshop Papaver


Vrijdag 17 mei:  Vijfluik
Piet Elenbaas en het vijfluik over de ontstaansevolutie van planten. Dit keer deel 4: onbedektzadigen ofwel de naaldbomen, coniferen, maar nu geslachtsorganen meer ingepakt in

Zaterdag 1 juni:   Vervallen
 

Vrijdag 21 juni:  Kleine insecten
Vangen en prepareren, hoe doe je dat? Uitleg door een lid van de club. Daarna gevolgd door preparaten maken en bekijken.

Vrijdag 20 september: Vijfluik
Piet Elenbaas en het vijfluik over de ontstaansevolutie van planten. Dit keer deel 5: bedektzadigen ofwel bloemplanten, waaronder ook primitieven (b.v. boterbloemen, nog beter Magnolia, nu bloeiend) en meer ontwikkelden (paardenbloem, orchideeën).

Vrijdag 18 oktober:  Bodemonderzoek
Bodemonderzoeker Tanja Dekker (Botanische tuin TU-Delft) wil de bodem van Delft beter doorlaatbaar maken. Deze avond vertelt ze hoe ze dat aanpakt en welke rol microscopisch onderzoek hierbij speelt.

Zondag 27 oktober:  Publieksworkshop Papaver

Vrijdag 15 november:  Werkgroep Groen Hart Leudal
De “Macro Fauna Werkgroep Groen Hart Leudal “ uit Limburg stelt zich voor:
• Inleiding over de werkgroep en macrofauna zie https://www.groenhartleudal.nl/de-macro-fauna-werkgroep/
• Filmbeelden over activiteiten en vondsten.
• Samen macrofauna bekijken en bespreken, uit watermonsters genomen in het Leudal.
• Liefst een loep en stereomicroscoop meenemen, een doorlicht microscoop kan eventueel ook.


Zaterdag 30 november:  Tekenen met behulp van de microscoop
Spreker : Wim van Egmond 
Tegenwoordig zijn wij microscopisten zo gewend om onze vondsten vast te leggen met een camera dat we vergeten dat dit niet altijd mogelijk was. In de begintijd van de microscopie was het maken van tekeningen de beste methode om weer te geven wat men zag. En door te tekenen leer je om beter te kijken. Daarom gaan we op 30 november aan de slag om als vanouds met potlood en papier, en misschien nog wel andere technieken, af te beelden wat we zien door de microscoop.  Onder het motto: Iedereen kan tekenen.
Als het lijkt is het wetenschap, als het niet lijkt is het kunst.


Vrijdag 13 december: Jaarvergadering

 

K.N.N.V. afd. Eindhoven werkgroep micro-hydrobiologie & NGVM afd. Zuid

Locatie: tijdelijk IVN-gebouw  D'n Aard
Adres: Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven
Aanvang: 19.30 uur tot 22.00 uur
Inlichtingen Joost van de Sande , tel 0497591547, mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Let op: De bijeenkomsten zijn meestal op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Incidenteel zijn er bovendien bijeenkomsten op andere tijdstippen, de werkgroepleden krijgen daarvan bericht.

Zie ook contact pagina voor locatie en routebeschrijving.

Benodigheden Altijd D= doorvallend licht microscoop tenzij ander vermeld.

 

datum onderwerp inleider(s) inhoud
 wo 2 jan  hydro  allen  watermonsters
 do 17 jan  hydro  allen  watermonsters
 wo 6 feb  kiezelalgen/diatomeeën  Jef Schoors  presentatie
 do 21 feb  hydro  allen  watermonsters
 wo 6 mrt  schimmels  Edit Stift  presentatie
 do 21 mrt  hydro  allen   watermonsters 
 wo 3 apr  hydro  allen  watermonsters
 do 18 apr  hydro  allen   watermonsters 
 za 1 jun  excursiedag   Joost v.d. Sande  Valkenswaard
       
 mei-aug  zomerreces    
       
 wo 4 sep  hydro   allen   watermonsters 
 do 19 sep  watervlooien  Joost v.d. Sande  presentatie
 wo 2 okt  hydro  allen  watermonsters
 do 17 okt  flagellaten  Harry Nouwen  presentatie
 wo 6 nov  hydro  allen  watermonsters
 do 21 nov  invertebraten  Willem Cramer  presentatie
 wo 4 dec  hydro  allen  watermonsters
 do 19 dec  jaarafsluiting    onverwachte
       onderwerpen

 

 

 

Locatie: Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2 in Leeuwarden. Tenzij anders vermeld.

Inlichtingen : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2019
 
Zaterdagmiddag 12 januari
René van Wezel
Honingpollen-microscopie
Locatie: LeRoy blokhut, Groningen (Lewenborg)
 
Zaterdagmiddag 9 februari
André Wieringa
Pantoffeldiertjes
Locatie: nog niet bekend
 
Zaterdagmiddag 9 maart
Michel Haak
Kiezelwier-preparatietechnieken en preparaten bekijken
Locatie: nog niet bekend
 
Zaterdagmiddag 13 april
René van Wezel
Vennendag Groningen-Lewenborg
Locatie: LeRoy blokhut, Groningen (Lewenborg)
 
Zaterdagmiddag 11 mei
Ben Geutskens
Macro- en supermacro-fotografie
Locatie: Natuurmuseum Friesland
 

Zaterdagmiddag 8 juni
Maria van Herk
Blauwalgen
Locatie: Natuurmuseum Friesland
 
Zaterdagmiddag 14 september
René van Wezel
Bemonstering wadplaat tijdens Dollard Festival Termunten (met publiek)
Locatie: Termunten
 
Zaterdagmiddag 12 oktober
Ben van Engelen
Slijmzwammen en sporen
Locatie: Natuurmuseum Friesland
 
Zaterdagmiddag 9 november
André Wieringa
Polarisatiemicroscopie
Locatie: Natuurmuseum Friesland
 
Zaterdagmiddag 14 december
Ferry Siemensma
Amoeben
Locatie: Natuurmuseum Friesland