Vrijdagavonden. Inloop en bijpraten: 20.00 uur. Start programma: 20.30 uur
Zaterdagmiddagen. Inloop en bijpraten: 13.30 uur. Aanvang programma: 14.00 uur.

Zaterdag 12 januari:  Fotografie en film
De leden nemen de eigen cameraopstelling mee en vertellen en stellen vragen hierover. Enkele specialisten van binnen de vereniging geven advies.

Zondag 28 januari:   Publieksworkshop Papaver

Vrijdag 15 februari:   Fluorescentie microscopie
Lezing door sprekers van binnen de vereniging.

Zaterdag 2 maart:   Eigen werk
De leden laten elkaar voorbeelden zien (in algemene zin) uit hun eigen werk. De leden worden daartoe uiteraard tijdig uitgenodigd en er zullen vooraf enkele leden worden verzocht gangmaker te zijn

Vrijdag 15 maart:   Mossen
Jan Kersten analyseert mossen in zijn presentaie. Gevolgd door het bekijken van mossen onder de microscoop.

Zaterdag 6 april:   Planten anatomie
Lezing over bijzondere cellen van planten (idioblasten) b.v. verschillende kristallen (polarisatie), huidmondjes etc. door een spreker, liefst van binnen de vereniging, gevolgd door het maken/ bekijken van preparaten.

Vrijdag 19 april:   Vijfluik
Piet Elenbaas en het vijfluik over de ontstaansevolutie van planten. Dit keer deel 3: Varens, onbedektzadigen en bedektzadigen. Focus ligt daarbij op de ontwikkeling van nieuwe exemplaren via sporen en prothallia.

Zondag 6 mei:  Publieksworkshop Papaver


Vrijdag 17 mei:  Vijfluik
Piet Elenbaas en het vijfluik over de ontstaansevolutie van planten. Dit keer deel 4: onbedektzadigen ofwel de naaldbomen, coniferen, maar nu geslachtsorganen meer ingepakt in

Zaterdag 1 juni:   Diatomeeën
Preparaten maken. Lezing en praktijk door het lid Chris Adams van de Quekett Microscopical Club:

Vrijdag 21 juni:  Kleine insecten
Vangen en prepareren, hoe doe je dat? Uitleg door een lid van de club. Daarna gevolgd door preparaten maken en bekijken.

Vrijdag 20 september: Vijfluik
Piet Elenbaas en het vijfluik over de ontstaansevolutie van planten. Dit keer deel 5: bedektzadigen ofwel bloemplanten, waaronder ook primitieven (b.v. boterbloemen, nog beter Magnolia, nu bloeiend) en meer ontwikkelden (paardenbloem, orchideeën).

Vrijdag 18 oktober:  Bodemonderzoek
Bodemonderzoeker Tanja Dekker (Botanische tuin TU-Delft) wil de bodem van Delft beter doorlaatbaar maken. Deze avond vertelt ze hoe ze dat aanpakt en welke rol microscopisch onderzoek hierbij speelt.

Zondag 28 oktober:  Publieksworkshop Papaver

Vrijdag 15 november:  Bacteriologie
Lezing door een spreker van buiten de vereniging (zoals bij NGVM Zuid), eventueel gevolgd door het bekijken van preparaten.

Zaterdag 30 november:  Natuurlijke schoonheid in de microscopie
Lezing door eigen leden, voorbeelden. Kartrekker: Jan van IJken, spreker Wim van Egmond met hulp van eventueel Walter Machielsen.

Vrijdag 13 december: Jaarvergadering

 

K.N.N.V. afd. Eindhoven werkgroep micro-hydrobiologie & NGVM afd. Zuid

Locatie: tijdelijk IVN-gebouw  D'n Aard
Adres: Ariespad 5, 5503 EZ Veldhoven
Aanvang: 19.30 uur tot 22.00 uur
Inlichtingen Joost van de Sande , tel 0497591547, mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Let op: De bijeenkomsten zijn meestal op de 1ste en de 3de woensdag van de maand.
Incidenteel zijn er bovendien bijeenkomsten op andere tijdstippen, de werkgroepleden krijgen daarvan bericht.

Zie ook contact pagina voor locatie en routebeschrijving.

Benodigheden Altijd D= doorvallend licht microscoop tenzij ander vermeld.

Woensdag 3 jan 
-Hydro Allen Eigen watermonsters 

Donderdag 18 jan 
-Hydro Allen Eigen watermonsters 

Woensdag 7 feb
-Preparaten A. Nagel en W.Cramer Selectie uit verzameling 

Donderdag 22 feb
-Hydroproject H. Nouwen Hazeputten 

Woensdag 7 mrt
-Hydro Allen Eigen watermonsters 

Donderdag 15 mrt
-Leudal W. Cramer Film + monsters 

Woensdag 4 apr.
-Fotografie Wim van Egmond Advies over foto’s en films met de microscoop Camera

Donderdag 19 apr 
-Hydroproject H. Nouwen Hazeputten 

Zaterdag 2 juni 
-Excursie  J. v.d. Sande Valkenswaard 

Mei-aug Zomerreces 
  
Donderdag 13 sep 
-Hydroproject  H. Nouwen Hazeputten 

Donderdag 27 sep
-Waterschimmels M. Spooren  

Donderdag 11 okt
-Hydro Allen Eigen watermonsters 

Donderdag 25 okt
-Paddo’s J.v.d.Sande Spooren van diverse paddestoelen 

Donderdag 8 nov
-Hydroproject H. Nouwen Hazeputten 

Donderdag 22 nov 
-Fluorescensie W. Cramer 
-A. Nagel Botanie en Hydro 

Donderdag 6 dec
-Hydro Allen Eigen watermonsters 

Donderdag 20 dec
-Jaarafsluiting  Leden van de groep. Wat men onder de aandacht wil brengen.  Hapje/drankje

Locatie: Natuurmuseum Fryslân, Schoenmakersperk 2 in Leeuwarden. Tenzij anders vermeld.

Inlichtingen : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2018 

Zaterdagmiddag 8 dec

Uitleg contrasttechnieken (André Wieringa)
Locatie: Natuurmuseum Friesland

 

2019
 
Zaterdagmiddag 12 januari
René van Wezel
Honingpollen-microscopie
Locatie: LeRoy blokhut, Groningen (Lewenborg)
 
Zaterdagmiddag 9 februari
André Wieringa
Pantoffeldiertjes
Locatie: nog niet bekend
 
Zaterdagmiddag 9 maart
Michel Haak
Kiezelwier-preparatietechnieken en preparaten bekijken
Locatie: nog niet bekend
 
Zaterdagmiddag 13 april
René van Wezel
Vennendag Groningen-Lewenborg
Locatie: LeRoy blokhut, Groningen (Lewenborg)
 
Zaterdagmiddag 11 mei
Ben Geutskens
Macro- en supermacro-fotografie
Locatie: Natuurmuseum Friesland
 

Zaterdagmiddag 8 juni
Maria van Herk
Blauwalgen
Locatie: Natuurmuseum Friesland
 
Zaterdagmiddag 14 september
René van Wezel
Bemonstering wadplaat tijdens Dollard Festival Termunten (met publiek)
Locatie: Termunten
 
Zaterdagmiddag 12 oktober
Ben van Engelen
Slijmzwammen en sporen
Locatie: Natuurmuseum Friesland
 
Zaterdagmiddag 9 november
André Wieringa
Polarisatiemicroscopie
Locatie: Natuurmuseum Friesland
 
Zaterdagmiddag 14 december
Ferry Siemensma
Amoeben
Locatie: Natuurmuseum Friesland